Materi Bahasa Jawa MID SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Kelas VII ( Tujuh )


1.    Sawise lulusan aku ndherek pindhahe bapak menyang Jakarta. Tembung lingga ingkang wonten ing ukara kasebut inggih punika…a. sawise, lulusan, ndherek         c. sawise, ndherek, Jakartab. ndherek, pindhahe, menyang         d. Jakarta, menyang, bapak2.    Saiki aku seneng sekolah ana ing MTs Al-Abror Sawangan. Ingkang boten tembung lingga saking ukara kasebut inggih punika...a. saiki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar