Pelajaran Bahasa Sunda Soal Ulangan Tengah Semester Genap Tahun 2011/2012

1. Kecap dihandap ieu pernahkeun ku rarangkẽn tengah ar ,sarta larapkeun kana hiji kalimah.a.Eureun     = …………………      Kalimahna………………………………………………..b.Jol        =………………………Kalimahna………………………………………………..2.Sampurnakeun kalimah di handap ieu ku cara ngalarapkeun rarangkẽn tengah –um jeung –in  a.Lah kakara boga kacamata butut gẽ  mani (kasẽp)b. Lamun urang getol diajar (tangtu) bakal jadi jalma nu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar