SOAL MID SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Bahasa Jawa Kelas VIII ( Delapan )


A.    Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d sangarepe pratelan kang bener!1.    Ingkang dipuwastani tembung rangkep dwipurwa inggih punika....a. tembung ingkang dipunrangkep wanda ngajengipunb. tembung ingkang dipunrangkep lingganipunc. tembung ingkang dipunrangkep wanda wingkingipund. tembung ingkang dipunrangkep wanda ngajeng lan wingkingipun2.    Tuladha saking tembung rangkep

Tidak ada komentar:

Posting Komentar