SOAL ULANGAN HARIAN SDIT AL-HALIMIYAH 2011-2012 kelas 6 SD


1.    waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah ….a.    siang hari        b. malam hari        c. pagi hari        d. sore hari2.    Shalat tarawih jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, namun Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk melaksanakannya, oleh karenanya hukum melaksanakannya adalah ….a.    wajib        b. mubah        c.  sunnah muakkad    d.  haram3.   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar