CONTOH SOAL KIMIA TERBARU TAHUN 2012

01.    Banyaknya mol dari 1,26 gram asam oksalat dihidrat H2C2O4.2H2O (Ar : H = 1 , C = 12, O = 16) adalah … .    A.    0,001 mol    B.    0,01   mol    C.    0,1     mol    D.    1    mol    E.    10  mol02.    Bahan pupuk yang kadar nitrogennya (Ar N = 14) paling tinggi adalah …    A.    (NH4)2SO4 Mr=128    D.    NaNO3      Mr=85    B.    CO(NH2)2  Mr=60    E.    (NH4)3PO4 Mr=149    C.   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar