SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD KELAS 5 PAKET 5

1.    SuratAl Ma'un di turunkan di ...a. Madinah    c. Mekkahb. Mesir    d. Bagdag5.    Seorang lelaki pilihan Allah yang mendapatwayu untuk diriya sendiri disebut ...a. Nabi    c. walib. rosul    d. ulama6.    Di antara para rosul yang bukan termasuk rosul ulul azmi adalah ...a. Nabi Nuh as b. nabi Ayub as c. nabi Ibrahimd. nabi Muhammad saw7.    Sifat para rosul adalah amanah, mustahilya ...a.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar