SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD KELAS 5 PAKET 4

1.    Meninggalkan makan, minum, hawa nafsu dan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari termasuk ...a. Sunah puasa     c. rukun puasab. syarat wajib puasa     d. syarat syah puasa2.    Yang termasuk syarat wajib puasa adalah ...a. Mumayid    c. orang laki-lakib. suci dari hadas besar    d. sudah baligh3. Di antara perbuatan yang membatalkan puasa adalah...a.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar