SOAL UJIAN SEKOLAH SMP BAHASA DAERAH PAKET 2


MATA PELAJARANMata Pelajaran    :    BAHASA JAWA  PAKET – 01PELAKSANAANHari, Tanggal    :    Kamis, 22 Maret 2012Jam    :    90 menit ( 10.30 – 12.00 )PETUNJUK UMUMTulisen dhisik Nomor Peserta, Mata Pelajaran, lan data-data liyane ing Lembar Jawaban Komputer (LJK) sing wis sumadya!PILIHEN SIJI WAE WANGSULAN SING BENER DHEWE!Wacanen kang setiti wacan iki, banjur wangsulana soal/pitakon nomer 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar