SOAL UJIAN SEKOLAH SMP BAHASA DAERAH PAKET PAKET 3


MATA PELAJARANMata Pelajaran    :    BAHASA DAERAHPELAKSANAANHari, Tanggal    :    Kamis, 31 Maret 2011Jam    :    90 menit ( 10.30 – 12.00 )PETUNJUK UMUMTulisen dhisik Nomor Peserta, Mata Pelajaran, lan data-data liyane ing Lembar Jawaban Komputer (LJK) sing wis sumadya!PILIHEN SIJI WAE WANGSULAN SING BENER DHEWE!Wacan    Wacan ing ngisor iki wacanen, banjur wangsulana soal no. 1 nganti 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar