SOAL BAHASA SUNDA SD KELAS 5 PAKET 2


Pesen keur Pa GumbiraUsum hajat ayeuna teh, kawantu bulan Rayagung. Sapoe ieu wungkul, Pa Gumbira nampa dua ondangan . Ari di imah kari Popi sorangan.Keur kitu kadenge telepon disada. " Hallo!" cenah, sora bapa-bapa. 'Hallo!" tembal Popi. " Bade ka saha ?" " leu teh Popi, nya ?""Muhun. Punten, ieu sareng saha ?"" Sareng Pa Wahyudin, Apa aya, Pi ?"" Kaleresan Apa sareng mamah nuju ka uleman. "Pa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar