SOAL BAHASA SUNDA SD KELAS 5 PAKET 3


Nobros Tujuh Pasir keur Ngamalirkeun CaiKahirupan urang Bangbayang umumna ngandelkeun tina ngebon. Rupa-rupa anu diparelakna mah : aya hui, jagong, jeung sampeu. Lian ti eta , anu jadi panderesan oge loba deuih. Maranehna boga pacabakan matuh kana nyadap, lahangna terus dijeun gula. leu desa bawahan Kacamatan Lemah Sugih. Majalengka teh lokasina rada mencil. Komo tadina mah jalan oge hese

Tidak ada komentar:

Posting Komentar