SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD KELAS 3 PAKE 1


    Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!1.    Rukun sholat ada .....a. 13 perkara    b. 14 perkara    c. 15 perkara    d. 16 perkara2.    Sholat fardu yang harus dikerjakan sehari semalam adalah ....a. 2 waktu    b. 3 waktu    c. 4 waktu    d. 5 waktu 3.    Sunah sholat ada ....a. 6 perkara    b. 5 perkara    c.9 perkara    d.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar