SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SD KELAS 3 PAKE 2

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!1.    Sub badan dari hadas termasuk ....a. rukun sholat        c. syarat wajib sholatb. syarat sah sholat        d. sunah sholat2.    Termasuk syarat sah sholat adalah .....a. membaca AI-Fatihah        c. niat sholatb. bersedekap        d. menutup aurat 3.    Kiblatnya orang sholat yaitu ....a

Tidak ada komentar:

Posting Komentar