SOAL ULANGAN BAHASA SUNDA SD KELAS 3 PAKET 5


Barudak Arukin dl BuruanBarudak lalaki keur ngadu panggal di buruan. DI dinya aya Usman, Jaka, Udin ,jeung Komara. Eta opat budak teh tapis pisan ngaradu panggalna. Panggalna ge aralus deuih. Ma'lum lain panggal jieunan sarangan, tapi panggal beunang nyieun tukang bubut.Barudak awewe oge sarua keur aru!in di buruan. Tapi teu ngaradu panggal. Sawareh kutrik. Sawareh Sapitrong. Sabagian deuih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar