SOAL ULANGAN BAHASA SUNDA SD KELAS 3 PAKET 2


Campur Gaul jeung KolotCampur gaul jeung kolot teh aya aturanana. Teu meunang sakahayang. Teu meunang sakarep¬karep. Di antarana dina hal ngobrol, mikeun barang, dititah, jeung miheulaan leumpang.Upama gunem catur jeung kolot, urang kudu ngagunakeun basa lemes. Ulah sakali-kali ngagunaakeun basa kasar. Sora urang ulah tarik teuing.Upama mikeun barang kudu ku leungeun katuhu. Ulah ku leungeun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar