ULANGAN UMUM SEMESTER I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 BAHASA JAWA KELAS TIGA DAN JAWABAN ISIAN

II.    Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana kanthi bener ana ing lembar jawaban kang cumawis!Yono    : “Halo! Menapa Doni wonten?”Ika    : “Halo! ... Menika sinten? Mas Doni taksih tindak.”Yono    : “ Kula Yono. Yen ngono titip pesen, diaturke Doni, dina iki ora sida belajar kelompok, kulo diajak Bapak tilik Eyang sing lagi gerah.”Ika    : “Nggih, mangke kula aturaken.”Yono    : “....”36.    Sing

Tidak ada komentar:

Posting Komentar