SOAL BAHASA CIREBON SD KELAS 5 PAKET 2


Darmaloka Ian Waduk DarmaNami Darmaloka mboten aneh kangge tiang Cirebon utawi jawi kilen umume.Darmaloka setunggaling tuk kang toyae mboten asat-asat, bening Ian adem. Margi tuk wau teras¬terasan nyumber ndadosaken telaga alit.Pinggir telaga katah wit-witan ageng tur ayom, ndadosaken panggenan wau ketinggal singit. Selebete tlaga katah ulam kancra Ian ulam mas pating sliwer ageng alit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar